x

Perekolle Narvas

Teade Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse otsusest

5. juulil toimus Eesti Lasterikaste Perede Liidu (edaspidi ELPL) juhatuse koosolek. Ühe päevakorrapunktina arutati MTÜ Narva Paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE (edaspidi Perekolle) avaldust ELPL-st väljaastumiseks.

Vastavalt 13. juunil ELPL-i üldkoosolekul otsustatule, millega muudeti põhikirja punkti 7 ning võttes arvesse 1. juulil laekunud Perekolle avaldust liikmeskonnast omal soovil välja astumiseks, otsustas ELPL-i juhatus järgmist:

  • arvata välja MTÜ Narva Paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE MTÜ-st Eesti Lasterikaste Perede Liit;
  • otsus jõustub vastuvõtmisest;
  • juulikuu lõpuni kuvame www.lasterikkad.ee kodulehel Perekolde välja arvamise infot.