x

Ministeeriumi esindaja käis abis

10.07.2020 osales Lääne-Harju Lasterikaste perede toidupakkide komplekteerimisel vabatahtlikuna Tea Varrak Sotisaalministeeriumist. Koos komplekteeriti 186 toidupakki ja väljastati need peredele. Lääne-Harju lasterikkad pered tänavad Tea Varrakut abi eest!