Suurpered kogunevad Saaremaal

Suurpered saavad kokku Saaremaal

s1-640x258

14. -16. juuli 2017 toimub Saaremaal, Leisi vallas Eesti Lasterikaste Perede Liidu XXII Suvekool, mis keskendub tänavu piirkondlikule eripärale, kogukonna pärandkultuurile, kodukoha sügavamale tunnetusele ja oskuste edasiandmisele.

23 aastat tagasi sai see kena traditsioon alguse just Saaremaalt kui Karujärve ääres said kokku lasterikkad pered üle Eesti. Nüüd on see üritus jõudnud ringiga tagasi Saaremaale, et kolmel päeval tegusalt aega veeta. Üritusest on registreerunud osa võtma kokku 140 suurperet ligi 745 liikmega üle Eesti. Kõige suurem pere – 10-liikmeline, tuleb Tartumaalt.

Sündmuse peakorraldaja Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse  juhatuse esinaise Ingrid Leemeti sõnul on tänavuse Suvekooli läbivaks teemaks meie pärandkultuur ja koostegutsemine. “Pärimusõpitubade ning praktiliste koolituste kaudu üritatakse suurendada noorte teadlikkust meie esivanemate kommetest ja tavadest. Lisaks toimuvad kolme päeva jooksul  sportlikud mõõduvõtmised, õpetlikud programmid loodussäästlikust ja tervislikust käitumisest ning vestlusringid ” lausus Leemet.

„Tänu koostööle erinevate Saaremaa külaseltside, pärand- ja pärimuskultuuri hoidjate ja kandjatega saame suurendada Eesti suurperede teadlikkust  meie maast ja meie esivanematest“ ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu Suvekool saab suuresti teoks tänu heale tahtele. Projekti rahastab Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Suvekooli toimumisele aitavad kaasa paarkümmend ettevõtet ning enam kui 40 vabatahtlikku. Meie siirad tänusõnad neile kõigile!

Eesti Lasterikaste Perede Liit tegutseb 1996. aastast ning sinna kuulub 19 organisatsiooni  enam kui 1500 suurperega erinevatest maakondades.

Lisainfo:

Ingrid Leemet
Juhatuse esinaine
Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus
Tel: 5286107
E-post: ingrid@lasterikkad.ee

Aage Õunap
President
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Tel:55535482
E-post: aage@lasterikkad.ee