Stipendium kõrgkooli õpingute toetamiseks

Stipendium noore õpingute toetamiseks kõrgkoolis

1. Konkursi eesmärk on tunnustada ja toetada edasipüüdlikke, andekaid  ning silmapaistvaid lasterikka pere noori kes omandavad kõrgharidust kodukohast erinevas maakonnas vähemalt II kursusel.
2. Konkurss viiakse läbi „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna vahenditest ja seda korraldab MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL).
3. Kandidaate on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted noore elukohale lähimasse ELPL liikmesorganisatsiooni.
4. Iga ELPL liikmesorganisatsioon teeb eelvaliku, valides välja kaks silmapaistvamat taotlust.
5. Liikmesorganisatsioon esitab väljavalitud taotlused koos lisadokumentidega hiljemalt 15 veebruariks 2015.a. tavapostiga MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013, Viljandi või  e-kirjana info@lasterikkad.ee6. Lõplik stipendiaatide hindamine toimub selleks loodud komisjoni poolt.
7. Komisjonil on õigus teha eriotsuseid kui see on põhjendatud. Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.
8. Stipendiumi suurus on 150 eurot ning see makstakse ühekordse ülekandega stipendiaadi arveldusarvele.
9. Hindamiskomisjoni lõplikust valikust teavitatakse kandidaate 15 päeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu.
10. Stipendiaatide nimed avalikustatakse ELPL kodulehel ja Facebookis.
11. ELPL täidab stipendiumide jagamisel kõiki rakenduvaid seaduseid ja õigusakte, mis käsitlevad isikuandmete käitlemist.
12. Stipendiumi ei või taotleda ELPL-i juhatusega seotud isikud.