Luulekonkursi statuut

Luulekonkurss „SUUR.PERE.VÄIKE“ statuut

I Eesmärk

„SUUR.VÄIKE.PERE“ luulekonkursi eesmärk on julgustada lasterikaste perede lapsevanemaid, lapsi ja noori kirjutama ning tooma välja oma loomingut sahtlipõhjast. Lisaks soovime vanemaid panna mõtlema pereväärtustele kiirustavas ühiskonnas ning innustada lapsi mõtlema luulevormis. Luulekonkursi algataja on MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit.

II Konkursi üldtingimused

1. Konkursi toimumise aeg on 29.04–15.05.2015.
2. Iga autor võib konkursile esitada kuni kolm luuletust.
3. Võitjate väljakuulutamine ja tänamine toimub 23. mail Suurperepäeval Tallinna Loomaaias.

III Tingimused luuletustele

1. Ühe luuletuse pikkuseks võib olla kuni 32 rida.
2. Luuletuste vormi osas piiranguid ei ole. Luuletus võib olla kirjutatud kindla rütmi-ja riimiskeemi järgi, vabavärsis jne.
3. Konkursile esitatud luuletus peab olema teemale vastav, eestikeelne originaal debüütteos, mis võib olla kirjutatud enne konkursi väljakuulutamist või spetsiaalselt konkursi tarbeks.
4. Luuletus ei tohi olla trükis avaldatud enne tulemuste väljakuulutamist.
5. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad tööd konkursilt eemaldada.

IV Luuletuste esitamise kord

1. Töid võib saata tavapostiga. Kirja saajaks tuleb märkida „Luulekonkurss“ ning kiri tuleb saata aadressil: Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, Viljandi linn 71013
2. E-kiri tuleb saata info@lasterikkad.ee , e-kirja pealkirjaks tuleb märkida „Luulekonkurss“.
3. Luuletuste esitamise lõpptähtaeg on 15.05.2015. Tavaposti puhul arvestatakse kirju, mis kannavad hiljemalt 15.05.2015 postitemplit.
4. Kõigi võistlustööde puhul peab olema märgitud autori ees- ja perekonnanimi, vanus ja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber). Kui võistlustöö esitatakse pseudonüümi all, siis tuleb autoril märkida ka kodanikunimi, et vajadusel saaks temaga ühendust võtta.
5. Küsimuste kerkimisel on konkursi korraldajatel õigus küsida autorilt täpsustavat informatsiooni.

V Konkursi läbiviimine ja lõpetamine

1. Luulekonkursi „SUUR.PERE.VÄIKE“ esitatud tööde hindamiseks moodustatakse 3-liikmeline komisjon
2. Konkursile laekunud tööde hulgast valib komisjon välja parimad tööd vanuseklasside kaupa.Vanuseklassid jagunevad:

•    kuni 7-aastased
•    8-13 aastased
•    14-18 aastased
•    täiskasvanud

3. Komisjonil on õigus välja anda eriauhindu.