Vajadused

SOOVITUD MÕJU KOHTA LOE LÄHEMALT SIIT

Eestis elab 4024  lasterikast peret, kus on kasvamas neli ja rohkem last (Statistikaamet 2012 a lõpu seisuga) . Eesti Lasterikaste Perede Liitu kuulub 1256 peret ning lasterikaste perede lapsed moodustavad ligi 7 protsenti kõikidest Eesti lastest.

Senised uurimused on näidanud, et lapse heaolu ohustav eeltingimus on kasvamine kas ainult ühe vanemaga või suurperes, sest just need peretüübid on majandusliku toimetuleku, eriti tööturusuhete (töötus, mitteaktiivsus) poolest kõige haavatavamad. (Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 16)

Kuigi laste elamistingimused on aasta-aastalt pisut paranenud elab viiendik Eesti lastest ikka veel kehvades oludes ehk kodudes, kus katus laseb läbi, aknaraamid või põrand on pehkinud või seinad, põrand või vundament rõsked. Kehvad olud ei tee elukeskkonda mitte ainult  ebameeldivaks ja inetuks, vaid mõjutavad olulisel määral ka teisi laste elukvaliteedi näitajaid, näiteks tervist. Taolistes olukordades lastest elab lasterikastes peredes alla neljandiku (23%).  (Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 18)

LASTERIKASTE PEREDE HEAOLU KOGUMIK JA UURIMUSED:

Statistikaameti kogumik “Laste heaolu” 2014

Paljulapseliste perede laste resilientuse kaitsetegurid Tallinna näitel. (Triinu Orumaa) Magistritöö 2013.

Lasterikaste perede toimetulek, seda toetav võrgustik ja abivajadus. (Raiküla Kersti) Magistritöö 2012.
Lasterikaste perede toimetulek ja vajadused. (Reinomägi Andra) Sotsiaalministeerium 2007.
Kolme ja enamalapseliste perede uuring. Uuringukeskus Faktum/Sotsiaalministeerium 2006.
Lastega perede majanduslik toimetulek 1990-2000. Tartu Ülikool/Rahvastikuministri büroo 2001.