Seminarid, konverentsid

lätisEuroopa Lasterikaste Perede VIII rahvusvaheline konverents “From Family Friendly Municipality to Family Friendly State” leidis aset 11.-14. augustil Lätimaal. Seminari kava on järelvaadatav siin.

Neljaks päevaks oli Riiga kogunenud 11 riigi esindused, et jagada kogemusi suurperede elu paremaks muutmisel nii riigi, kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Läti lasterikaste perede toimetustega saab tutvuda siin.

Eestit esindas 42 osalejat, kes olid kuulamas, kaasa rääkimas ja kultuuriprogrammides osalemas.

14-15 novembril 2015 toimus Mõttekool Tallinnas Õpetajate Majas.

Kutse on järelvaadatav siin mõttekool

Mõttekooli eesmärk oli tuua liikmesorganisatsiooni fookus peredele ning motiveerida neid perekesksetele muutustele. Hannes Seeberg tutvustas varasemalt koostatud ja läbiviidud küsitluse tulemusi ning aitas liikmesorganisatsioone uute lahenduste loomisel. Miks? Olemasoleva olukorra üle arutlemine toob ainult uusi arvamusi ja küsimusi, kuid mitte lahendusi. Uute lahenduste koos loomine seevastu aitab inimesi ühendada ning tõstab omavahelist koostööd. Ideede abil vaadati ühiselt tulevikku – kuidas koos midagi ellu viia; mida on selle jaoks vaja teha ja muuta? Hannes viis läbi Mõttekoolis ühepäevase töötoa. Liikmesorganisatsiooni esimene ülesanne oli välja tuua olulisemad väärtused ja vajadused, mida pered küsitluses mainisid. See aitas osalejatel viia oma mõtlemise perekeskseks. Teiseks ülesandeks oli liikmesorganisatsiooni kohta jagatud tagasiside lahtimõtestamine. Kolmandaks ning olulisemaks oli eelnevalt mõistetu põhjal ühiselt fookusküsimuse loomine: Kuidas luua side perede ja organisatsiooni vahel? Toetavad küsimused: Kuidas ühendada pered omavahel? Kuidas ühendada pered organisatsiooniga? Neid küsimusi kasutas Hannes lahenduste loomiseks. Tulemused olid head ning reaalselt teostavad. Oli märgata, et osalejatele see töötuba meeldis.

Mõttekooli teist päeva vedas Maris Jõgeva, ning siis keskenduti järgnevale- Mida oodatakse organisatsioonilt, et see oleks usaldusväärne? Kuidas olla vastutav oma liikmete, partnerite ees? Miks on usaldusväärsuse hoidmine vahel vabaühenduste jaoks keeruline? Organisatsiooni avaram mõistmine, et oma  tegevustes peab järgima selliseid põhimõtteid nagu legitiimsus, avatus ja vastutavus, ehk LAV.

Mõttekoolis osales 39 inimest.

21.-22.novembril 2014 toimus Inspiratsioonikool Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Kutse on järelvaadatav siin

Eesmärk oli ELPL liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamine läbi sisemiste ressursside leidmise ning uute võimaluste märkamise. Koolitaja Piret Jeedase eestvedamisel toimus ideede ralli, et parimad mõtted käivitada ja samas arutleti põhimõtete üle, millele tasuks mõelda enne kaasama asumist. Samuti otsiti uudseid lähenemisi oma tegemistes, treeniti uute asjade märkamist ja loomist. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi vabatahtlik jagas kogemusi, kuidas vabatahtlikke tänada ja tunnustada nii, et see tal kunagi meelest ei läheks. MTÜ Sebra Koolitustest Marek Meki inspiratsiooni teemaks oli vabatahtlik töö ja selle kohta välja antav pass. Arvamusfestivali korraldaja Maiko Kesküla töötubade teemadeks olid kommunikatsioon ehk, miks nii paljud liikmed passiivsed on ja samas, kuidas kaasatavad üles leida ning motiveerida. Kirikuõpetaja Hermann Kalmus vahendas siiraid mõtteid kogukonna kaasamise ja selle tähenduse üle. Krista Habakuke töötoas keskenduti sellele, kuidas kaasata KOVi, poliitikuid ja professionaale.

Inspiratsioonikoolist võttis osa 38 inimest.

2013 budapest

20-22.septembril 2013 toimus Euroopa lasterikaste perede konföderatsiooni seminar ja peaassamblee Budapestis. Kokkusaamisel osales 18 riigi esindused. Kolme päeva jooksul jagati häid kogemusi ja püüdlusi perede toetamiseks erinevates riikides.

Eesti Lasterikaste Perede Liidust osales seminaril president Aage Õunap.

konverents20.-21.07.12 toimus rahvusvaheline konverents “Lasterikkus – kas tõeline rikkus?”

Konverentsi juhtmõte oli tõsta ühiskonnas esile lasterikas pere ja tema elu laiemalt. Arutleti, mida tähendab lasterikkus kaasaja Eesti ja Euroopa ühiskonnas, millised on nende perede rõõmud ja mured. Otsiti vastuseid küsimustele, kas lastearvukus peres on rikkus ja kui jah, siis kelle jaoks: kas perekonna, lapse või ühiskonna jaoks?

Üritustest võtsid osa Läti, Leedu, Ungari, Hispaania, Itaalia, Portugali ja Venemaa esindajad.

Konverentsil kogutud Head Mõttedkoverents3

Facebooki pildigalerii siin

Bigbanga kokkuvõte siin

Hamburg & Partnerid kokkuvõte siin

Joonmeedia kokkuvõte konverentsist siin ja  siin

20.07.2012 Kanal2 Suvereporter

25.09.12 Saarde Sõnumid Euroopa suurperede konverentsilt

 konverets2