Hüpe liikmesorganisatsiooni koduhoovi

hüpe“Hüpe liikmesorganisatsiooni koduhoovi”

Projekti rahastab Kodanikühiskonna Sihtkapital väärtuses 11 993,06 eurot.

Projekti eesmärk on suurendada MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonide tegevusvõimekust ning jõuda arengutasemele, kus lasterikaste perede rahulolu ja teadlikkus pakutavate teenuste ja tegevusvõimaluste osas on kohalikul tasandil hüppeliselt kasvanud.
Tervikliku projekti realiseerimise käigus analüüsitakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja seitsme liikmesorganisatsiooni „hingeelu“ ning suhteid erinevate huvipooltega. Kogutakse infot siht- ja sidusrühmadelt ning rakendatakse kogutud teadmisi kommunikatsiooniprobleemide diagnoosimisel ja loovlahenduste väljapakkumisel. Valmivad kommunikatsioonitegevuste plaanid sünnivad  konkreetsetest vajadustest lähtuvalt ning nende elluviimist toetab koostöö suurenemine ja kvaliteedi tõus erinevate huvipoolte vahel, lisaks ühtse veebikeskkonna loomine ning organisatsiooni pädevuse suurenemine sõnumite väljastamisel.

Käesolevasse projekti on kaasatud seitsme piirkonna  liikmesorganisatsioonid- Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa, Jõgevamaa ning Harjumaa.

Projekt viiakse läbi ajavahemikul 01.08.2016 – 31.05.2017.