Perekaart

elpl_magnetkaart_2-poolne_85x54_+2mm_NÄIDIS-ESIEesti Lasterikaste Perede Liit on välja töötamas projekti

„PEREKAART lasterikastele peredele“.

Tegemist saab olema magnetkaardiga, millega soovime anda lasterikkale perele võimaluse saada erinevaid teenuseid ja tooteid parematel tingimustel. See kätkeb endas soodsamaid hindasid, kampaania pakkumisi, lisaväärtusi jm perele. Teisalt on see positiivne võimalus ettevõtetel näidata oma sotsiaalset vastutustunnet, hoolimist ja positiivset hoiakut Eesti lastesse ning suurtesse peredesse.

Kõigi partneritega sõlmitakse leping, mis ettevõtja poolt hõlmab soodustuste andmist ning perekaardi-kleebiste asetamist nähtavale kohale ning Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt ettevõtja kajastamist enda poolt hallatavates meediakanalites.

Perekaarti on võimalik taotleda kõigil Eesti Lasterikaste Perede Liitu kuuluvatel peredel, kus on lapsi kasvamas neli ja enam. Hetkel on selliseid peresid 1200. Iga pere saab taotleda ühe tasuta kaardi ning soovi korral täiendava tasu eest lisakaardi teisele vanemale või noorele vanuses 15.a.

Esimesed perekaardid väljastatakse veebruaris 2014.a.

Käesoleva  projekti käigus tehakse  korda praegune lasterikaste perede andmebaas, viiakse see internetipõhiseks ning laiendatakse seda oluliselt. Andmebaasi loomise käigus tagatakse süsteemne ülevaade lasterikastest peredest, mis on eelduseks Liidu paremaks eestkoste teostamiseks, perede tegeliku olukorra kaardistamiseks, erinevate uuringute lähtematerjali koostamiseks jne. Kogutavat statistikat saavad soovi korral kasutada riigiasutused ja teised heatahte eesmärki täitvad asutused, lähtuvalt perede nõusolekust ja seaduses lubatule.

Projekti toetab Siseministeerium summas 38 978,50 eurot.