Vajadused

Sotsiaalsete suhete seisukohalt on oluline, et nii lapsed kui vanemad säilitasid neid ümbritseva võrgustiku (sugulased, sõbrad, tuttavad, koolikaaslased) ja saaksid selles aktiivselt osaleda. Viimane tähendab nii koolielus kui laagrites osalemist, huvihariduse võimaluste kättesaadavust ning teatris, kinos ja kontsertidel käimist. Sealjuures on oluline rõhutada nii laste kui lapsevanemate perspektiivi. (Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 7/ 2007, lk 16)

Lapsevanemad on hõivatud ning ühiskondlikult kiire elu ja töölkäimine võtavad oma aja. Lapsel on õigus vanema hoolitsusele, mängu- ja jõudeajale ning puhkusele, kuid vanemaga toredalt aega veeta saab laps tänapäeval selgelt liiga vähe, ka laste endi hinnangul.(Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 30)

Lasterikkad pered tulevad sotsiaalselt hästi toime, kui peresuhted on korras ning neil on piisavalt toetav sotsiaalvõrgustik.(Lasterikaste perede toimetulek, seda toetav võrgustik ja abivajadus, Kersti Raiküla , Magistritöö lk 71)

 

Soovitud mõju kohta loe lähemalt SIIT