Vajadused

Laps osaleb huvihariduses pärast kooli, käies huvikoolis. Huvikoolis ja -ringis käimist ei saa pidada vaba aja veetmiseks, kuna tegemist on täiskasvanute juhitud ja kindlat õppe- või tegevuskava järgiva tegevusega.

Osalejate arvu poolest on kõige populaarsemad vaba aja veetmise võimalused laagrid. Laagreid on küll palju, kuid kõigi nende kohta andmed puuduvad, kuna tegevusloanõudeta projektilaagrite andmed  ametlikku statistikasse ei jõua. Laagrites osalevate laste arv on viimase viie aasta jooksul olnud suhteliselt stabiilne, kuid kahjuks pigem vähenenud kui suurenenud. Põhjus ei ole laste kahanev huvi laagrite vastu, vaid pigem majanduslikud takistused laagrite korraldamisel. (Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 97)

Lasterikastes peredes pole väikese sissetuleku tõttu võimalik piisavalt investeerida laste arenguvõimalustesse (nt huviharidusse, lastelaagritesse või kvaliteetsetesse koolitarvetesse).

Soovitud mõju kohta loe lähemalt SIIT