Lipa-Lopa

 Lipa-Lopa.-Eesti Lasterikaste Perede Liiduga seotud inimesed usuvad, et kuigi tahame kõik olla oma lastele parimad vanemad, võimaldada neile parimat haridust ning helgemat tulevikku on seda vahest igapäevaste toimetuste kõrval raske korraldada.

2012 aastal algatasime koostöös Swedbank Annetuskeskkonnaga Lipa-Lopa käsitöökoja tegevuse,  alates 2013. aastast toimetame iseseisvalt.

Meie projekti raames toetatakse laste hariduse omandamist läbi kaasatuse, ühistegemise ning koostöö edendamise oma liikmesperede seas. „Lipa-Lopa“ käsitöökoja arendamisse on oodatud käsitöömeistrid, vabatahtlikud ning lasterikaste perede esindajad.

Käsitöökoja eesmärgid

  • Suurendada perede võimalusi vabaks eneseväljenduseks, loominguliseks tegevuseks ja enesearenguks
  • Eesti käsitöökultuuri säilitamine ja  tutvustamine
  • Erinevate koolituste ja õpitubade korraldamine
  • Valminud käsitööesemete turustamine messidel ja laatadel
  • Näituste korraldamine, lasterikaste perede maine kujundamine
  • Lasterikastes peredes kasvavate laste hariduse omandamise toetamine

Siiras tänu

Lipa-Lopa käsitöökoja ellukutsumist toetas Swedbank annetuskekkond.

Perioodil 01.06.-30.11.2012 laekus preemiaprogrammi annetustena 984,86 eurot.

Perioodil 01.06.-31.12.2012 annetas ühtekokku 59 eraisikut summas 2456,22 eurot.

2012 aasta viimasel kuul oli Facebookis „Ma armastan aidata“ lehel käivitatud jõulukampaania hääletussüsteem. Kokku andis oma hääle 3744 inimest. Swedbanki toetussumma 10 000 euro jagamisel võeti aluseks iga organisatsiooni häälte arvu. Eesti Lasterikaste Perede Liit sai ühtekokku 459 häält mis oli kõikide häälte osakaalust 12,2 % ehk 1225,96 eurot.