Huvikoolituse toetus

HTM logo eesti k_jpg
Lapsevanema taotlus

Huvitegevuse pakkuja tõend

1. Huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrg kooli päevases õppes. Koolilapseks loetakse päevases õppes õppivat kuni 26 aastast (k.a.) noor.
2. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.03.2016.a. Piisavate vahendite olemasolul avatakse taotlusvoor ka sügisperioodil.
3. Toetuse saamise aluseks on dokumendid: lapsevanema taotlus ning huvitegevuse pakkuja tõend mis esitatakse koos kas digitaalselt- või paberkandjal allkirjastatuna.
4. Dokumendid tuleb saata aadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013, Viljandi või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil huviharidus@lasterikkad.ee

Toetuse suurus
5. Toetuse pikkus kuudes ning maksimaalne toetussumma sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside suurusest.
6. Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
7. Huvikoolituse toetust ei maksta võõrkeele ringide, koduõppe ning õppevahendite rentimise eest.

Taotluste hindamine
8. Saabunud lapsevanema või hooldaja taotlust ning huvikooli tõendit menetleb selleks loodud komisjon.
9. Taotluste hindamisel lähtub komisjon perioodist: 1. märts – 31. mai 2016a.
10. Huvikoolituse toetus kantakse otse huviharidust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
11. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja või posti teel hiljemalt 1.mai 2016a.