Huvikoolituse toetus

 2017 aasta sügisel ei avata huvikoolituse taotlusvooru.

2015 aastal toetasime 1276 last

2014 aastal toetasime 1309 last

2013 aastal toetasime 1063 last

2012 aastal toetasime 1160 last

2011 aastal toetasime 1100 last

HTM logo eesti k_jpg

 

Lapsevanema taotlus

Huvitegevuse pakkuja tõend

1. Huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus kuni 26 aastased (k.a.) noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes.

2. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.03.2017.a.

3. Toetuse saamise aluseks on dokumendid: lapsevanema taotlus ning huvitegevuse pakkuja tõend, mis esitatakse koos kas digitaalselt- või paberkandjal allkirjastatuna.

4. Dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatud meiliaadressil huviharidus@lasterikkad.ee või postiaadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013, Viljandi.

Toetuse suurus
5. Toetuse pikkus kuudes ning maksimaalne toetussumma sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside suurusest.
6. Taotluse saab esitada pere igale lapsele ühe huvitegevuse toetuseks. Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
7. Huvikoolituse toetust ei maksta võõrkeele ringide, koduõppe ning õppevahendite rentimise eest.

Taotluste hindamine
8. Saabunud lapsevanema või hooldaja taotlust ning huvikooli tõendit menetleb selleks loodud komisjon.
9. Taotluste hindamisel lähtub komisjon perioodist: 1. märts – 31. mai 2017a.
10. Huvikoolituse toetus kantakse otse huviharidust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
11. Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja või posti teel hiljemalt 1.mai 2017a.