Hüpe liikmesorganisatsiooni koduhoovi

Hüppe lõpukohtumine

Laupäeval, 20 mail kohtusid Eesti Lasterikaste Perede Liidu seitsme liikmesorganisatsiooni esindajad, et üheskoos lõimida kokku SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekt “Hüpe liikmesorganisatsiooni koduhoovi”.

Projekti tulemusena valmis iga organisatsiooni vajadustest lähtuv kommunikatsiooniplaan, milles sõnastati eelseisvad väljakutsed ning konkreetsed tibusammud nende elluviimiseks. Lisaks koostati ühtne kodulehekülje platvorm, mille sisulise loomesõnastusega tegeletakse järgnevatel kuudel. Meie 9- kuulise teekonna hindamatuks kaaslaseks oli mentor Hannes Seeberg. Just Hannese abil saime kogu protsessi vältel hoida meeled selged ning kogeda “kastist väljas” mõtlemist.

Aitäh kõikidele kaasteelistele selle väärtusliku kogemuse eest- Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Järvamaa, Viljandimaa, Jõgevamaa ning Harjumaa lasterikaste perede ühendused.

Kodanikühiskonna Sihtkapital  panustas meie mõttetöösse  11 993,06 euro väärtuses.