Heategevusfond

Annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“ ning heategevusliku muusikaplaadi „Sinust ongi mu laul“ heategevusfondi stipendiumi statuut

Stipendiumi eesmärk

Heategevusfondi eesmärk on toetada Eesti lasterikkaid peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele mitmekülgseid arenguvõimalusi, kuid kellel pole alati selleks vajalikke finantsvõimalusi. Heategevusfondi rahastus kujuneb annetuskeskkonda „Ma armastan aidata“ kogunenud annetusest ja heategevusliku muusikaplaadi „Sinust ongi mu laul“ müügi tulust (iga müüdud plaadi eest 1 euro).

Stipendiumi taotlemine ja suurus

Stipendiumi on võimalik taotleda peredel, kus kasvamas vähemalt neli kuni 26 päevases õppes õppivat  last/ noort. Stipendium on mõeldud kuni 19 aastaste (k.a) laste huvihariduse ja mitmekülgse arengu toetamiseks, kellel on saavutusi vähemalt maakondlikul tasandil. Stipendiumi on võimalik taotleda vajaliku varustuse, laagrites/võistlustel osalemise, mõne instrumendi või vajalike tarvikute soetamiseks tehtavate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks.

Stipendiumi suurus on kuni 300 eurot.

Stipendiumi  väljaandmine

Esitatud taotlusi hindab nõukogu, kuhu kuuluvad Eesti lasterikaste perede liidu esindajad ning vähemalt üks suurannetaja. Stipendiumide üleandmine toimub nõukogu esindajate poolt korraldatud vastuvõtul.

Stipendiumi taotlemise periood

Taotluste esitamise periood on 10. oktoober – 31.oktoober 2016.a. Allkirjastatud taotlus koos motivatsioonikirjaga palume saata aadressil: Heategevusfond, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013 Viljandi. Lisaks võib digitaalselt allkirjastatud taotlusi saata e-maili teel: info@lasterikkad.ee

Taotlusele tuleb lisada huvikooli/juhendaja kaaskiri, milles on välja toodud lapse motivatsioon erialaga tegemisel, suuremad saavutused ja muu oluline informatsioon.

2016 aasta stipendiumiürituse kokkuvõte