Uudised

300 peret sai kodutoetust

21/01/2013

2012. aastal sõlmis sihtasutus KredEx lepingu 300 nelja- ja enamalapselise perekonnaga, kes saavad riigilt kodutoetust elamistingimuste parandamiseks kokku 2,4 miljonit eurot.

„Mullu andsime võimaluse toetust taotleda ka neil lasterikastel perekondadel, kes varasemalt on juba toetust saanud ja oma eelmise projekti edukalt lõpule viinud,“ kommenteeris majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „Suurperede vajadused on erinevad ning seepärast toetame nii isiklikus omandis oleva elamispinna renoveerimist, uue soetamist kui ka eluasemelaenu põhiosa jäägi tagasimakset – sõltub konkreetse pere vajadusest,“ lisas Parts.

Keskmine toetuse summa ühele perele on 6300 eurot ning kõige rohkem rahuldati taotlusi Harjumaalt  (43), Ida-Virumaalt (35) ja Pärnumaalt (34).

Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu 2010. ja 2011. aastal ühe pereliikme kohta 94 eurot kuus, peredes on keskmiselt 5 last ja elatakse 3-toalises elamises, mille suuruseks on 63 ruutmeetrit. Toetuse saajate hulgas oli ka 11 peret, kelle keskmine maksustatav tulu 2010. ja 2011. aastal oli 0 eurot. Toetust saanud peredes kasvab kokku 1 496 alla 19-aastast last.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 300 eurot kuus. Toetuse eesmärk on suurperede elamistingimuste parandamine, kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.

Pöördumine

14/01/2013

Lapsed ja pered valitsuse poliitikas nähtavale kohale.

Laste ja perede õigusi ning heaolu edendavad organisatsioonid edastavad täna, 14.01.2013 pöördumise Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Hasartmängumaksu Nõukogule ja Sotsiaalministeeriumile ettepanekutega edendada sisulist koostööd ja kodanikuühiskonnale sobivat usalduslikku dialoogi Eesti vabaühenduste ning valitsuse vahel.

Hasartmängumaksu Nõukogu 17. detsembri 2012. a otsusega nr 12 vähendati võrreldes 2011.‑2012. aastaga taas laste ja perede organisatsioonide aastaprojektide rahastamist. Seega on laste ja perede vajaduste tahaplaanile jätmine teadlik suund. Otsus ohustab laste ja perede organisatsioonide jätkusuutlikkust ning kavandatud aastategevusi.

Riik peab ÜRO „Lapse õiguste konventsiooni“ põhjal tagama laste ja perede hüvangu. „Laste ja peredega seotud teemad pole kergete killast, aga poliitikas käsitletakse neid sageli just nii. Meie väikese ühiskonnas on vajalik ja võimalik läheneda laste õigustele ja heaolule süstemaatiliselt ning senisest laiahaardelisemalt, perspektiivtundega. Lapsed peaks olema poliitiline prioriteet mitte ainult sõnades,“ ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president.

„Otsustusprotsess on segane, puudub läbipaistvus. Praegune rahastamissüsteem paneb tugeva kahtluse alla laste ja perede valdkonda hõlmava laiapõhjalise võrgustikutöö jätkumise,.“ ütleb Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president.

Pöördumisega ühinenud 9 organisatsiooni taotlevad valitsuse ning Riigikogu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt otsustavaid samme lähendavaks koostööks, et viia ellu laiahaardeline riiklik „Laste ja perede arengukava“ ja arendada kodanikuühiskonnale omast partnerlust, et laste ja perede heaks panustavatel organisatsioonidel jätkuks stabiilselt tuge ning ressursse arenguks ja võrgustikutööks.

Võrreldes aastaga 2012 vähenes toetus Eesti Lasterikaste Perede Liidu aastaprojektile 80%. MTÜ Lastekaitse Liidu toetus Sotsiaalministeerium poolt Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu vähenes 48%, Eesti Kasuperede Liidule  toetust ei eraldatud.

Pöördumine 14.01.2013

Pressiteate koostas
Alar Tamm
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse esimees
Tel 508 6656
 
Info:
Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liidu president                      Toomas Palu, UNICEF Eesti peasekretär
Tel.: 5591 2536                                                                           Tel.: 501 3169

 

Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president
Tel.: 5553 5482

Meie Pere Jõulupidu

18/12/2012