Uudised

Esseekonkurss

PRESSITEADE 18.03.2013

Algas esseekonkurss “Mina ise ja minu pere”.

Eesti Lasterikaste Perede Liit ja BIGBANK kuulutasid välja esseekonkursi “Mina ise ja minu pere”, millest on oodatud osa võtma kõik nelja ja enama lapsega Eesti suurpered.

Esseekonkursi mõte on kujundada hoiakuid ja kasvatada avalikku dialoogi lasterikaste perede olukorrast Eestis. “Soovime panna inimesi rohkem mõtlema pereväärtustele kiirustavas ühiskonnas. Nii kutsume üles kõiki lasterikaste perede lapsevanemaid, lapsi ja noori kirjutama just neile olulisel teemal ehk rääkima oma pere lugu,” rääkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Esseekonkursile esitatud töö peab vastama teemale “Mina ise ja minu pere”, töö peab olema kirjutatud eesti keeles ja kuni 3000 tähemärki pikk. “Ülemäära suuri nõudmisi me töödele siiski ei sea. Oluline on, et essee vastaks teemapüstitusele, oleks “pere nägu” ja seda oleks huvitav lugeda,” selgitas BIGBANKi üritusturunduse projektijuht Marve Kadastik.

“Mina ise ja minu pere” esseekonkursil on oodatud osalema kõikide Eesti suurperede (4 või enam last) liikmed. Töid oodatakse kuni 1. maini MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu e-postile info@lasterikkad.ee või paberkandjal aadressile Tartu tn 1A, Viljandi 71004 märgusõnaga “konkurss”. Esseekonkursi võitjad kuulutatakse välja 11. mail toimuval Suurperepäeval Tallinna Loomaaaias.

“Mina ise ja minu pere” esseekonkursi algatajad ja läbiviijad on MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit ja BIGBANK AS, kelle eestvedamisel toimub iga-aastane suurperedele mõeldud perepäev.

Tänavune Suurperepäev leiab aset 11. mail Tallinna Loomaaias, kus ühtlasi antakse üle aunimetus “Aasta Suurpere”.

Täpsem info: www.bigbank.ee/suurperepäev

 

Lisainfo:
Aage Õunap
President
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Tel: +372 5553 5482
E-post: aage@lasterikkad.ee
 
Marve Kadastik
Üritusturunduse projektijuht
BIGBANK AS
Tel: +372 735 0964
E-post: marve.kadastik@bigbank.ee

 

Huviharidus 2013

03/04/2013

2013 aastal toetab Haridus- ja Teadusministeerium projekti “Andekate laste huvikoolituse toetus”  51 129 euroga.

Kevadperioodi taotlusi on võimalik esitada kuni 30 märtsini. Kõik saabunud taotlused registreeritakse andmebaasis ning nende menetlemist alustatakse 1 aprillist. Esimesed toetused makstakse huvikooli arveldusarvele aprillikuu alguses. Eesti Lasterikaste Perede Liit toetab kevadperioodil maksimaalselt kahe kuu ringitasu kompenseerimist.

Täpsem info tel:55535482

Seminar 28.02.2013

12/02/2013

KYSK logo Kiikhobu_suur_värv Lapse Huvikaitse Koda

Eesti Lasterikaste Perede Liit ja Lapse Huvikaitse Koda kutsuvad sind seminarile

Lasterikkas peres kasvava lapse võrdsed võimalused
ühiskonnaelus osalemiseks.

AEG: 28 veebruar  2013, Tallinn

Modereerib Hannes Hermaküla

10.30 – 11.00 Kogunemine, hommikukohv

11.00 – 11.10 Seminari avamine ja tervitussõnad. Marelle Erlenheim, Sotsiaalministeeriumi kantsler, 5 lapse ema.

11.10 – 11.30 Vabaühenduse roll  lasterikaste peredes kasvavate laste toetamisel. Aage Õunap , MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, 4 lapse ema.

11.30 – 11.45  Minu kogemused haridusteel suurpere lapsena.  Tauri Mihklepp, 8 lapselisest perest

11.45 – 12.20 Edu? Edukus? Edukas?.  Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeerium asekantsler, 3 lapse ja 7 lapselapse isa

12.20 – 13.20   Laste õigused ja võrdsed võimalused. Judit Strömpl , Tartu Ülikool, 2 lapse ja 3 lapselapse ema

13.20 – 14.00 Lõuna- ja mõttepaus

14.00 – 14.15 Minu lapsepõlv lasterikkas peres. Mailis Mesimas, 7 lapselisest perest

14.15 – 14.45 Minu unistus lasterikkast perest. Ingrid Sindi, 4 lapse ema

14.45 – 16.00 Avatud aruteluring

Päeva kokkuvõtted

Seminarile registreerimine kuni 22 veebruarini siit.

Seminar toimub Reval Park Hotellis, Kreutzwaldi 23, Tallinn. http://www.parkhotel.ee/et/Hotell  Seminari ruum Park Lounge.

Autoga tulijatel on  võimalik parkida hotelli ees. Vabade kohtade olemasolul tuleb  hotelli vastuvõtust küsida parkimise pilet ja asetada see auto tuuleklaasile. Teisalt asub hotelli teisel poolel Olympic Casino, sealt mõnikümmend meetrit ja paremat kätt jääb  Europark, kus 24 tundi maksab  2 eurot.

Lapitekimaania

31/01/2013

Lipa-Lopa.-Ma armastan aidata_keskmine

Lapitekimaania saab alguse Viljandimaalt.

9 veebruaril on kõik käsitööhuvilised oodatud Olustvere Lina- ja lapikotta. Viljandimaa käsitöömeistrina liitub meiega Mall Vesilo. Tegevust leiame nii kogenud õmblejatele kui arglikele tüdrukutele-   tükkide lõikajatele, triikijatele, õmblejatele jne. jne. Ära pelga oma väheseid oskusi, see on hea võimalus õppida midagi uut! Lisaks meeldivale seltskonnale pakume väikest kehakinnitust! Transport väljub kell: 10.00 Viljandi bussijaama parklast.Üritus on tasuta. Registreerimine tiinakin@hot.ee.

Kui sul on kodus seisma jäänud puuvillaseid kangaid, võta need kaasa. Lisame need valmivatesse tekkidesse!

Lapitekimaania

  • Perioodil veebruar- mai viiakse Eestimaa erinevates paikades  läbi töötoad
  • Igas töötoas valmib kaks lapitekki mõõtudega 240×240 cm
  • Töötubasid juhendavad  käsitöömestrit, kellest üks on  piirkonna tuntub käsitööline ning teine Liidu liige Helen Lensment
  • Valminud tekkidest korraldatakse rändnäitus

Käsitöökoja eesmärgid

  • Suurendada perede võimalusi vabaks eneseväljenduseks, loominguliseks tegevuseks ja enesearenguks
  • Eesti käsitöökultuuri säilitamine ja  tutvustamine
  • Erinevate koolituste ja õpitubade korraldamine
  • Valminud käsitööesemete turustamine messidel ja laatadel
  • Näituste korraldamine, lasterikaste perede maine kujundamine
  • Lasterikastes peredes kasvavate laste hariduse omandamise toetamine

Kui soovid oma piirkonnas ellu kutsuda „Lapitekimaania“ anna sellest teada info@lasterikkad.ee . Oleme avatud ning valmis korraldama meeldejäävaid päevi Eestimaa erinevates paikades.

 

Infopäev ja juhatuse koosolek

31/01/2013

Sotsiaalministeeriumi infopäev ja  Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse koosolek.

Aeg: 8. veebruar, reede

Kus:  Sotsiaalministeerium, Gonsiori 29, Tallinn

Päevakava

10.00 – 10.15  Tervitussõnad, Sotsiaalministeeriumi esindajalt

10.15 – 11.30  Taotluste rahastamine hasartmängumaksu laekumistest – sotsiaalvaldkonna prioriteedid aastaks 2013, statistika ja taotluste menetlemise protsess. Kantsler Marelle Erlenheim

11.30 – 12.30 Ümberkorraldused hindamise protsessis, ettepanekud ja arutelu. Sotsiaalala asekantsler Aleksander Ljudvig

12.30 – 13.00  Soovitused taotlejatele ehk mida silmas pidada projekti sisu koostades. Kommenteerivad projektitaotluste sisuhindajad.

13.00 – 13.30 Projekti aruandlusele esitatavad nõuded. Finantsjuht Hille Martisen

13.30 – 14.30 Lõunapaus ministeeriumi kohvikus.

14.30 – 17.00 ELPL juhatuse koosolek.

Ruumide piiratuse tõttu ootame igast organisatsioonist maksimaalselt ühte osalejat. Registreerimine kuni 31 jaanuarini aage@lasterikkad.ee

300 peret sai kodutoetust

21/01/2013

2012. aastal sõlmis sihtasutus KredEx lepingu 300 nelja- ja enamalapselise perekonnaga, kes saavad riigilt kodutoetust elamistingimuste parandamiseks kokku 2,4 miljonit eurot.

„Mullu andsime võimaluse toetust taotleda ka neil lasterikastel perekondadel, kes varasemalt on juba toetust saanud ja oma eelmise projekti edukalt lõpule viinud,“ kommenteeris majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „Suurperede vajadused on erinevad ning seepärast toetame nii isiklikus omandis oleva elamispinna renoveerimist, uue soetamist kui ka eluasemelaenu põhiosa jäägi tagasimakset – sõltub konkreetse pere vajadusest,“ lisas Parts.

Keskmine toetuse summa ühele perele on 6300 eurot ning kõige rohkem rahuldati taotlusi Harjumaalt  (43), Ida-Virumaalt (35) ja Pärnumaalt (34).

Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu 2010. ja 2011. aastal ühe pereliikme kohta 94 eurot kuus, peredes on keskmiselt 5 last ja elatakse 3-toalises elamises, mille suuruseks on 63 ruutmeetrit. Toetuse saajate hulgas oli ka 11 peret, kelle keskmine maksustatav tulu 2010. ja 2011. aastal oli 0 eurot. Toetust saanud peredes kasvab kokku 1 496 alla 19-aastast last.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 300 eurot kuus. Toetuse eesmärk on suurperede elamistingimuste parandamine, kaasajastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine.

Pöördumine

14/01/2013

Lapsed ja pered valitsuse poliitikas nähtavale kohale.

Laste ja perede õigusi ning heaolu edendavad organisatsioonid edastavad täna, 14.01.2013 pöördumise Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Hasartmängumaksu Nõukogule ja Sotsiaalministeeriumile ettepanekutega edendada sisulist koostööd ja kodanikuühiskonnale sobivat usalduslikku dialoogi Eesti vabaühenduste ning valitsuse vahel.

Hasartmängumaksu Nõukogu 17. detsembri 2012. a otsusega nr 12 vähendati võrreldes 2011.‑2012. aastaga taas laste ja perede organisatsioonide aastaprojektide rahastamist. Seega on laste ja perede vajaduste tahaplaanile jätmine teadlik suund. Otsus ohustab laste ja perede organisatsioonide jätkusuutlikkust ning kavandatud aastategevusi.

Riik peab ÜRO „Lapse õiguste konventsiooni“ põhjal tagama laste ja perede hüvangu. „Laste ja peredega seotud teemad pole kergete killast, aga poliitikas käsitletakse neid sageli just nii. Meie väikese ühiskonnas on vajalik ja võimalik läheneda laste õigustele ja heaolule süstemaatiliselt ning senisest laiahaardelisemalt, perspektiivtundega. Lapsed peaks olema poliitiline prioriteet mitte ainult sõnades,“ ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president.

„Otsustusprotsess on segane, puudub läbipaistvus. Praegune rahastamissüsteem paneb tugeva kahtluse alla laste ja perede valdkonda hõlmava laiapõhjalise võrgustikutöö jätkumise,.“ ütleb Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president.

Pöördumisega ühinenud 9 organisatsiooni taotlevad valitsuse ning Riigikogu Hasartmängumaksu Nõukogu poolt otsustavaid samme lähendavaks koostööks, et viia ellu laiahaardeline riiklik „Laste ja perede arengukava“ ja arendada kodanikuühiskonnale omast partnerlust, et laste ja perede heaks panustavatel organisatsioonidel jätkuks stabiilselt tuge ning ressursse arenguks ja võrgustikutööks.

Võrreldes aastaga 2012 vähenes toetus Eesti Lasterikaste Perede Liidu aastaprojektile 80%. MTÜ Lastekaitse Liidu toetus Sotsiaalministeerium poolt Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu vähenes 48%, Eesti Kasuperede Liidule  toetust ei eraldatud.

Pöördumine 14.01.2013

Pressiteate koostas
Alar Tamm
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse esimees
Tel 508 6656
 
Info:
Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liidu president                      Toomas Palu, UNICEF Eesti peasekretär
Tel.: 5591 2536                                                                           Tel.: 501 3169

 

Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu president
Tel.: 5553 5482

Meie Pere Jõulupidu

18/12/2012