Liikmesorganisatsioonid: Jõgevamaa

MTÜ Jõgevamaa Lasterikkad

Kodulehe leiad siit

Facebookis leiad meid siit

Jõgevamaa lasterikaste perede ühendus liidab Jõgeva maakonna peresid, kus kasvab neli või enam last. Liikmemaks on 10€ aastas, mis tuleb tasuda ühingu kontole EE722200221027294555 hiljemalt jooksva aasta 31.märtsiks. Liikmeks astumise eelduseks on täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus ning jooksva aasta liikmemaksu tasumine. Liikmeks astumise avalduse leiab siit

Esindajad ja telefonid:  Tiina Velt 5395 9479,  Ene Kuusik 505 5669

E-post: jogevamaa@lasterikkad.ee

Juhatuse liikmed: Eleri Tiit, Ene Kuusik, Margit Avi, Tiina Velt

Liikmete kohtumispaik: Tellise 1 – 1, Jõgeva, avatud kokkuleppel

Traditsioonilised üritused: emadepäev, suvepäevad, isadepäev, jõulupidu, sageli saame kokku ka mitte väga traditsioonilistel üritustel: hingedepäev, muuseumi külastused, koolitused jmt

Üritused koostöös ELPLiga: Suurperepäev, Suvekool, sügisene perepäev

Ühingu liikmete jaoks on olemas facebookigrupp, meililist infovahetuseks ja toimib riideabi vahendus.