Liikmesorganisatsioonid: Jõgevamaa

MTÜ Neli ja Enam

Kodulehe leiad siitScreen Shot 2013-11-26 at 19.12.03

Facebookis leiad meid siit

Jõgevamaa lasterikaste perede ühendus MTÜ Neli ja Enam liidab Jõgeva maakonna peresid, kus kasvab neli või enam last. Liikmemaks on 10€ aastas, mis tuleb tasuda ühingu kontole EE722200221027294555 hiljemalt jooksva aasta 31.märtsiks. Liikmeks astumise eelduseks on täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus ning jooksva aasta liikmemaksu tasumine. Liikmeks astumise avalduse leiab siit

Esindaja:

Külli Pruuli, mob +372 5850 1902, e-post: nelijaenam@gmail.com

Juhatuse liikmed: 

Külli Pruuli, Margit Avi, Tiina Velt, Ene Kuusik, Eleri Tiit

Traditsioonilised üritused: emadepäev, suvepäevad, isadepäev, jõulupidu, sageli saame kokku ka mitte väga traditsioonilistel üritustel: hingedepäev, muuseumi külastused, koolitused jmt

Üritused koostöös ELPLiga: Suurperepäev, Suvekool, Lottemaa

Ühingu liikmete jaoks on olemas facebookigrupp, meililist infovahetuseks ja toimib riideabi vahendus.