Audru Pärnumaal kutsub peresid kaasa rääkima

Pärnumaal alustatakse piirkondlike lasterikaste perede koosviibimistega, mille teokssaamisse panustavad PLPL ja KOV ühisel jôul. Volinike vahendusel valla lehes avaldatav teade koos KOV-i poolse lisaga kutsub kôiki piirkonnas elavaid lasterikkaid tutvuma liiduga ning tutvustama endid. Samuti loob selline kohtumine ja infovahetus aluse perede  ja valla  omavaheliste suhete paranemisele.
Esimesena valmistasid koosoleku ette PLPL-i Audru valla volinik ja sotsiaalnôunik.

Pered ja PLPL-i esindajad on kohalikku rahvamajja oodatud 21.11.2015