Arengukava

Arengukava-2012-2017

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu arengukava sõnastab organisatsiooni tegevussuunad ja  plaanid aastateks 2012–2017.
Arengukava koostamist alustati 29. mail 2011. Ühine töögrupp kutsuti esmakordselt kokku 28.juunil, mil arutati valdkonna hetkesituatsiooni ja planeeriti tulevikuarenguid. Järgnesid tööseminarid kus osalesid liikmesorganisatsioonide esindajad 14 erinevast maakonnast, lisaks oli seminaridele kaasatud strateegiakonsultant Doris Põld. Peale arengukava esimese versiooni valmimist  saadeti see kommenteerimiseks laiemale huviliste ringile ja küsiti arvamust Eesti Lasterikaste Perede Liitu kuuluvate organisatsioonide liikmetelt.

Arengukava valmimist rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Hasartmängumaksu  Nõukogu.