Aasta Suurpere statuut

“AASTA SUURPERE” valimise statuut

„Aasta Suurpere” on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse „Aasta Suurpere” (edaspidi aunimetus) tiitli annab välja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi korraldaja), aunimetuse toetaja on Bigbank AS.

1. Eesmärk

Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.

2. Osalemisõigus

Aunimetusele võivad kandideerida nelja või enama lapsega Eesti pered, mille kõik liikmed on tublid ja töökad ning eeskujuliku käitumisega.

3. Kandidaatide esitamine

Ettepanekuid aunimetuse saamiseks võivad teha kõik Eesti asutused, ettevõtted, pereliikmed, tuttavad jne. Kandidaadi esitamiseks tuleb esitada taotlus Eesti Lasterikaste Perede Liidu (www.lasterikkad.ee) veebikeskkonna kaudu. Kandidaate saab esitada 13. aprillist kuni 02. maini kell 10.00. 2017.a.

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

Ema ees- ja perekonnanimi;
Isa ees- ja perekonnanimi;
Elukoht;
Pere kontaktandmed (kontakttelefon, e-maili aadress);
Ema töökoht ja amet;
Isa töökoht ja amet;
Laste arv, vanused ja nimed;
Pere tutvustus (pere lühikirjeldus, tegemised ja hobid);
Põhjus, miks just see pere väärib ”Aasta Suurpere” tiitlit;
Ettepaneku tegija kontaktandmed ja nimi;
Allkiri ja taotluse esitamise kuupäev.

Juhul, kui ettepaneku teeb keegi teine kui perekonnaliige, veenduvad korraldajad selles, et perekond nõustub aunimetusele kandideerima ning on nõus eelnimetatud andmeid esitama või lubama nimetatud andmete esitamist ettepaneku tegija poolt.

4. Konkursi tingimused

Aunimetuse saaja perekonna liikmed peavad omama Eesti kodakondsust. Pereliikmed peavad olema seadusekuulekad ja ausad kodanikud.

5. „Aasta Suurpere” valimine

Aunimetuse „Aasta Suurpere” väljaselgitamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja, patroon, Bigbanga esindaja ja eelneval aasta aunimetuse võitnud perekonna esindaja. Komisjon valib välja ühe perekonna, kellele omistatakse „Aasta Suurpere” tiitel.

„Aasta Suurpere” aunime kandidaatide hindamisel arvestab komisjon:

perekonna terviklikkust;
perekonna ja/või selle liikmete tegemisi;
perekonna ja/või selle liikmete teeneid.
Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

6. Premeerimine

„Aasta Suurpere” tiitliga kaasneb tänukiri ning rahaline preemia, mille suuruse ja väljamaksmise korra otsustavad korraldajad igal aastal eraldi. Aastal 2017 on preemia suurus 4000 eurot. Maksukulu kannab preemia saaja.

7. Isikuandmete töötlemine

Perekond annab korraldajatele nõusoleku töödelda isikuandmeid, mida annavad korraldajatele perekond või ettepaneku teinud muud isikud. Samuti annab perekond korraldajatele nõusoleku kasutada muid meetodeid perekonna kohta lisaandmete otsimiseks eesmärgiga kontrollida perekonna vastavust konkursi tingimustele ning kontrollida esitatud andmete tõele vastavust. Korraldajad kinnitavad, et isikuandmeid töödeldakse käesolevast statuudist ning konkursi olemusest tulenevatel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga selgitada välja aunime laureaat ning tutvustada lõppvooru pääsenud kandidaate avalikkusele ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.