2015

Elsbeth Link fotoELSBETH LINK on 22- aastane noor kes on pärit Harjumaalt Kuusalu vallast. Alates 2012 aastast õpib ta TTÜ Eesti Mereakadeemias tüürimehe erialal. Elsbethi huvi mere vastu on saanud alguse 6 aastat tagasi mil ta hakkas tegelema süstaspordiga, ta on osalenud mitmetel maratonidel ja Eesti Mesitrivõistlustel ning tema auhinnakapis on arvukalt medaleid.

 Kõrgkoolis on ta kõik aastad olnud kursuse rühmavanem, lisaks osaleb ta  õppenõukogu töös ning esindab kooli ujumisvõistlustel. Elsbethi peres on 7 liiget kellest üks on erivajadusega. Stipendiaat soovib olla võimalikult iseseisev ning enamuse oma väljaminekutest ise maksta. Pingeliste koolipäevade kõrvalt pole aga lihtne tööl käia, mistõttu teenib ta peamiselt oma taskuraha suvel olles süstasõidu matkajuht merel.

Elsbethile on määratud stipendium väärtusega 150 eurot „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna vahendusel laekunud annetustest.  Stipendiumi abil plaanib noor katta autokooli eksamikulud ning osaleda maikuus toimuval tankerikoolitusel.

Kriste Lauk 1KRISTE LAUK  on Lääne-Virumaalt pärit 25-aastane noor. Bakalureusekraadi omandas ta Tartu Ülikoolis üldkeeleteaduse ja Soome-Ugri keeleteaduse erialal, hetkel tudeerib magistratuuris kirjaliku tõlget.

Kriste sõnul on tõlkija justkui ise autor, kelle ülesandeks on lisaks sõnadele tõlkida lähtekultuurist sihtkultuuri. Tõlkija peab suutma muuta tõlkimatu sõnamängu sihtkeele lugeja jaoks arusaadavaks, seega tuleb oma tööd teha pühendumusega.

Kriste unistuseks on õppida selgeks lisaks inglise, soome, saksa, ladina ja kreeka keelele ka Jaapani kultuur ja  keel, et olla tulevikus hinnatuim tõlkija selles valdkonnas. Vabal ajal meeldib Kristel osaleda aeroobika treeningutel ning käia ujumas. Annetuskeskkonna vahendusel saadud stipendiumi kavatseb Kriste panna esialgu kogumiskarpi, et siis mõne aja pärast see kasutusse võtta oma uute õpingute toetuseks,  150 eurot on Kriste sõnul märkimisväärne lisa sellesse.

Moonika3MOONIKA EINASTE on 5-lapselise pere vanim laps, kelle kireks on koorilaulmine, kultuur, ajalugu ning keeled. Ta õpib Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis, turismi- ja hotelliettevõtluse eriala ning tema unistuseks on  õppida magistratiuuris teenuste disaini ja juhtimist.

Enamuse oma elust on Moonika elanud maal, metsa sees ning seetõttu oskab ta hinnata maakoha võlusid- loodust, puhtust ning tegevusi, mida on võimalik maal teha. Tema tulevikuvisiooniks on aidata kaasa sellele, et Eesti maakohad ei sureks välja, et inimesi tuleks aina rohkem maale, sest elu maal on kõike muud, kui rutiin. Ta leiab, et nii suurtel kui ka väikestel on maakohtades lõputult tegevusi, kui vaid teataks, kust otsida.

Stipendiumi saamise üle on Moonikal siiras heameel, see kulub suuresti kütuse ostmiseks ning üüri maksmiseks Pärnus. Kütuse arved on tal tõepoolest suured kuna igal vabal hetkel sõidab Moonika koju, et hoolitseda oma väiksemate õdede eest ajal , kui mõlemad vanemad on öösel tööl.

RasmusRASMUS-RICHARD MARJAPUU on 21 aastane noormees kes on pärit Haapsalust 5-lapselisest perest. Alates 2013 aasta sügisest õpib ta Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus-ja tsiivilehitust. Tema unistuseks on tegeleda tulevikus sellega mis teeb teda õnnelikuks ja õnnelikuks teeb teda valitud eriala. Kunagi projekteerib ta endale unistuste palkmaja suurlinna lähistel metsade vahel.

Rasmus-Richard on väiksest saati armastanud poksi ning seetõttu võibki teda igal vabal hetkel kohata poksitreeningutel. Lisaks sellele on ta tegelenud heategevusega, aidates liikumispuudega noortele laagrit korraldada, olnud gümnaasiumi päevil noorematele tugiõpilaseks ning valmistudes ülikoolis tuutoriks.

Rasmus-Richardile on määratud stipendium väärtusega 150 eurot „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna vahendusel laekunud annetustest.  Stipendiumi plaanib noormees kasutada poksitreeningutel osalemiseks ning ühiselamuüüri maksmiseks. Stipendiaat on tänulik kõikidele märkajatele.

Triin KaskTRIIN KASK on pärit Viljandimaalt musikaalsest 12-lapselisest perest, ta õpib  Eesti Maaülikoolisbakalaureuse õppes maastikuarhitektuuri. Triinule on alati meeldinud viibida looduses, tegeleda taimedega,  loominguliste ja kunstiliste teemadega. Tema huvideks on maalimine, inimestest portreede või karikatuuride joonistamine, loodusfotograafia ja saksofon.

Stipendiaadi unistuseks on teha koostööd arhitektidaga, et tulevikus tehtavad planeeringud ja ehitised arvestaksid enam maastikuliste eripäradega. Tema sõnul muudab elukeskkonna täiuslikuks see, kui maastik toetab hoonestust, ainult ilus maja ei pruugi olematu haljastuse või ebasobiva ümbruse taustal ilus paistagi.

Stipendiumi plaanib Triin kasutada ühiselamu üüri ning transpordikulude maksmiseks, nõnda on võimalik tihedamine kodus käia, et  kodustele toeks olla ning väiksemaid õdesid ja vendi kallistada. Ta on õnnelik saadud stipendiumi üle.