2014

TEENÄITAJA 2014

KALMER HÜTT

Sündinud: 02. märts 1962

Kalmer on 4 lapse isa, õpetaja, kalamees, sõber, eestvedaja, teenäitaja. Elab perega oma kätega ehitatud majas Häädemeeste lähedal.

Kalmer on paarkümmend aastat silma paistnud erilise aktiivsuse ja sooviga abistada lasterikkaid peresid. Samuti on püüdnud parandada suurperede laste õppimise ja koolivälise huvitegevuse kättesaadavuse ja kasutamise võimalusi ja aidanud peresid materiaalse olukorra parandamisel vastavalt vajadusele (nt. Vallavolikogu liikmena on Kalmer võidelnud välja toetuse lasterikkale talupidajale traktori soetamiseks, toetanud isiklikest vahenditest suurperede laste huvihariduse omandamist. Samuti on toetanud PLPL-i Häädemeeste valla piirkonna liikmeid nende ühistegevustes, on aidanud leida võimalusi koolitusteks vajalike ruumide leidmisel, teinud lugematul arvul tunde ja päevi  tasuta  tööd suurperedest pärit laste järjele aitamiseks matemaatikaeksamite eel jne).

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendina olid Kalmeri põhimured suunatud peresid ja lapsi puudutava seadusandluse väljatöötamisele kaasarääkimise osas. Ettepanekute tegemiseks riigile ja KOV-idele toetus ta ELPL-is läbiviidud uuringule lasterikaste perede olukorrast. Südameasjaks sai lasterikaste perede elujärje parandamine –  KredExi projekt oli Kalmeri pikkade aastate visa töö vili. Oluline teema tema jaoks oli ELPL-i liikmesorganisatsioonide huvide eest seismine, sest Kalmer uskus, et toetatud ühingud tulevad toime kohapeal oma liikmetega ja suudavad neile pakkuda vajalikke teenuseid, koolitusi, harivaid ja meelelahutuslikke ettevõtmisi jms.

Kodukohas tuntakse Kalmerit kui alati abivalmis ja otsusekindlat inimest ning võrratut nõuandjat ja õpetajat, kelle kantseldada on aastaid olnud kooli „Tootside klass“.

RAJALEIDJA 2014

EERO VAINIKKO

Sündinud: 28 juuli 1963

Eero on 7 lapse isa, vend, sõber, teadlane ja laululooja.

Ta on äärmiselt rahulik, humaanse hoiakuga, toetav, muhe ja sõbralik inimene, kes on oma pere alati endaga kaasa võtnud ning seda ka välismaal elamise perioodidel. Eero teeb lastega kõike koos – sporditegevus, matkad, mitmesugused reisid, talutööd.

Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist rakendusmatemaatika erialal täiendas ta end Moskva ülikooli aspirantuuris. Doktorikraadi kaitses ta Norras Bergeni ülikoolis, järeldoktorantuuri läbis Inglismaal Bathi ülikoolis. Hetkel on ta erakorraline proffessor Tartu Ülikooli Matemaatika-informaatikateaduskonnas, hinnatud teadustöö  käivitaja ja juhendaja.

Eero on osalenud Tartu Kultuurkapitali ja Tudengite teaduspreemia komisjoni töös tippspetsialistina, et jagada noorematele tunnustuspreemiaid.

Link teadusinfo süsteemi CV-le:

https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=3475&lang=